Informacije za projektante in arhitekte

 

  • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL št. 42, 15.05.2002) določa v svojem 23. členu, da morajo imeti vse zastekljene površine (razen tistih obrnjenih proti severu ali so zasenčene z naravno oz. umetno oviro) vgrajeno zaščito proti sončnemu sevanju. Kakovost zaščite mora biti taka, da je zmnožek faktorja prepustnosti celotnega sončnega sevanja (g) (steklo in senčilo) in deleža zastekljenih površin A(st) v celotni površini posamezne fasade A(f) enak:

(A(st)/A(f)) * g < 0,25

Celoten Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL št. 42, 15.05.2002) najdete tukaj.

 

V podrobnejših tehničnih informacijah za posamezno vrsto 3M folije, ki se nahajajo na naši spletni strani, se nahaja podatek o faktorju zasenčenja ( g faktor), ki ustreza faktorju prepustnosti celotnega sončnega sevanja (g) za kombinacijo stekla in folije.

 

  • Pri izračunih potrebne kapacitete klimatskih sistemov je pomembne podatek dobitek sončnega obsevanja, ki vstopa v prostor skozi steklene površine. V podrobnejših tehničnih informacijah za posamezno vrsto 3M folije, ki se nahajajo na naši spletni strani, je naveden podatek o celotnem zmanjšanju sončnega sevanja, ki ga dosega posamezna folija.  Ta podatek je ključen pri izračunih kapacitet klimatskih sistemov, če so steklene površine zaščitene s folijami proti sončnemu sevanju. Kot enostavni približek si lahko pri izračunih pomagamo s to vrednostjo in za toliko "zmanjšamo" velikost steklenih površin. 

Nekateri prodajalci klimatskih naprav na svojih spletnih straneh ponujajo on-line izračun kapacitete klimatske naprave. Tudi v tem primeru lahko zmanjšamo velikost steklenih površin za vrednost zmanjšanja celotne sončne nergije, ki jo dosega posamezna folija.

 

 

  • Direktiva sveta Evrope z dne 30. novembra 1989 o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu (89/654/EGS), določa v 9.3 členu Priloge I., da morajo biti stekleni deli stene v prostorih ali bližini delovnih postaj in prometnih poti v prostorih iz varnega materiala ali pa je potrebno delavce na takih mestih ali prometnih poteh zavarovati pred stikom z njimi ali poškodbo, če se zdrobijo.

3M varnostne in zaščitne folije so atestirane v skladu z evropskim standardom za steklo v objektih EN 12600 in ustrezajo tej Direktivi in so ustrezna zaščita pred poškodbami delavcev, če pride do razbitja stekla.

Direktivo Sveta Evrope o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje na delovnem mestu si lahko ogledate tukaj.

 

Skoči na začetek

Uradni distributer in monter M3 folij izvedba izdelava spletnih strani